Maidir Linn

GAEILGE | ENGLISH

Ba í Chester Beatty an t-aon mhúsaem Éireannach a ghnóthaigh an gradam ‘European Museum of the Year’, agus mar sin is í an músaem is mó le rá in Éirinn a gcuirtear meas agus tuiscint ar chultúir an domhain chun cinn. Is áit oscailte, fáilteach í a mbíonn de dheis ag cuairteoirí ó Éirinn agus ó thar lear taispeántais bhuana agus shealadacha a iniúchadh; is áit í ina bhfuil clár foghlama idirchultúrtha móide réimse leathan gníomhaíochtaí poiblí dírithe ar dhaoine de gach aoisghrúpa agus ó gach cúlra.

Image of the Sacred Traditions gallery on the second floor of the museum

Freastalaíonn an Chester Beatty freisin ar phobail in Éirinn atá éagsúil le chéile ó thaobh cultúir de. Is trí mheán na mbailiúchán iontacha agus trína léirmhíniú a théann an músaem go ghníomhach i mbun caidreamh a chothú leis na daoine is déanaí ar nglacadh isteach mar bhaill dár sochaí iad.

Is Institiúid Náisiúnta Cultúrtha bríomhar í Leabharlann Chester Beatty atá suite i mBaile Átha Cliath agus ina bhfuil bailiúchán de lámhscríbhinní, de leabhair uathúla, agus de sheoda eile ón Eoraip, ón Meánoirthear, ón Afraic Thuaidh agus ón Áise. Is ionann an t-ábhar seo agus leabharlann phríobháideach, tráth dá raibh, de Sir Alfred Chester Beatty (1875–1968), innealtóir mianadóireachta rathúil Meiriceánach a bhí ina fhear bailiúcháin agus daonchairdis.

Ina theannta sin is leabharlann taighde í do scoláirí ó gach cearn den domhan.

Ráiteas Misin

Obair chothabháia agus chaomhnaithe a dhéanamh ar bhailiúcháin na Leabharlainne agus iad a chur ar fáil ar na bealaí is cóiriúla, maidir leis an úsáid agus an taitneamh a mbaineann an pobal astu, agus maidir le staidéar agus taighde léannta, d’fhonn meas agus tuiscint ar an oidhreacht chultúir idirnáisiúnta a ghabhann leis na Bailiúcháin a chur chun cinn ar bhonn níos forleithne, agus d’fhonn comhchaidreamh idir Éire agus na cultúir a bhfuil ábhar a bhaineann leo sna Bailiúcháin a chothú.

Open today 12:00pm - 5:30pm

Monday to Friday 9:45am - 5:30pm
Wednesday 9:45am - 8:00pm
Saturday 9:45am - 5:30pm
Sunday 12:00pm - 5:30pm


Closed Mondays: Nov - Feb
Closed 1 Jan; Good Friday; 24-26 Dec

Admission is Free
No booking required
Suggested donation €5

Map

Chester Beatty
Dublin Castle
Dublin 2
D02 AD92